Konkurs czytelniczy 2024 - ogłoszenie wyników

13 maja 2024r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas pierwszych „ Opowieści lasem pachnące”.
Uczestnicy konkursu z wielką uwagą wysłuchali czytanych przez panią bibliotekarkę fragmentów książki Barbary Gawryluk pt „ Owocowe bajki”,
w których las pachniał poziomkami, borówkami, malinami i ziołami.
Następnie dzieci odpowiadały na pytania sprawdzające zrozumienie treści.
Finalnym zadaniem było indywidualne wykonanie ilustracji do wylosowanego fragmentu książki.
Dzieci jednomyślnie przyznały, że warto być dobrym dla innych i czerpać z natury to co najlepsze.

Oto werdykt:
I miejsce Mateusz Starzyk 1a, Jaga Kowalczyk 1b
II miejsce Laura Jędraczka 1a, Wiktoria Balicka 1a, Julia Rzadkosz 1b, Franciszek Zięba-Drzymalski 1b
III miejsce Maria Zięba 1a, Hanna Pilch 1a, Maria Majerczyk-Swajnos 1a, Hanna Frańczak 1b, Kamil Banaś 1b, Maciej Chowaniec-Bombac 1b.

Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu.
Podziękowania kieruję także do Rady Rodziców za sfinansowanie nagród rzeczowych.

Tekst: Joanna Bąk