Konkurs Plastyczny dla klas I-III

Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III
pt: „Kto Ty jesteś?  Polak mały! ”

Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci swoją narodowością, Ojczyzną, jej historią, kulturą i tradycją
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
- popularyzacja wśród uczniów twórczości o tematyce patriotycznej
- rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci

Tematyka konkursu:
zdarzenia, postacie historyczne, symbole narodowe w wybranych wierszach lub pieśniach patriotycznych
Warunki uczestnictwa:
- uczeń wykonuje ilustrację do wybranego wiersza lub pieśni o tematyce patriotycznej
- praca musi być zgodna z tematem
- każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę
- fragment tekstu może, ale nie musi znaleźć się na pracy plastycznej

Technika wykonania pracy:
praca może być wykonana dowolną techniką płaską (rysunek, malarstwo, kolaż, wydzieranka)
Format pracy : A4
Na odwrocie pracy uczestnik  zamieszcza imię, nazwisko, klasę.
Pracę należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2024r.do pani Małgorzaty Zawadzkiej lub pani Teresy Skupień.
Autorzy najpiękniejszych prac zostaną nagrodzeni.

Organizator: Małgorzata Zawadzka i Teresa Skupień